Start

Agenturens grundtanke är att ha en smal uppsättning varumärken med en bred spridning. Varumärkena är noggrant utvalda för att utgöra en intressant mix och tillfredsställa en marknad som ständigt är i förändring och som ställer höga krav på service, kvalité och miljö.

Agenturens vision är att skapa långsiktiga givande samarbeten med både kunder och leverantörer. Jag strävar efter att kunna erbjuda bästa service för att optimera kundernas genomförsäljning samt skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat.