ULSG5990.JPG

2007
Agenturen

Agenturens grundtanke är att ha en small uppsättning av varumärken med en bred spridning. Varumärkena är noggrant utvalda för att utgöra en intressant mix och tillfredsställa en marknad som ständigt är i förändring och som ställer höga krav på service, kvalite och miljö.

Vision

Agenturens vision är att skapa långsiktiga och givande samarbeten med både kunder och leverantörer. Jag strävar efter att kunna erbjuda bästa service för att optimera kundernas genomförsäljning samt skapa förutsättningar för bra arbetsklimat.

Susanne Joelsson Lindfors

VD/ägare